greek   uk
Σχολικό κτήριο από εμφανές σκυρόδεμα. Κτήριο αποθηκών με χαλύβδινα ζευκτά ανοίγματος 2 x 36m. Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη πρανών σκάμματος βάθους 10m (Τοίχος τύπου 'Βερολίνου'). Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη πρανών σκάμματος βάθους 8m με αλληλοτεμνόμενους έγχυτους φρεατοπασσάλους και εσωτερικές αντηρίδες (Στάθμη υπογείων υδάτων: -1,5m). Ενίσχυση υφισταμένων υποστυλωμάτων με κατασκευή περιμετρικών μανδυών. Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου από λιθοδομή με ξύλινη στέγη και ενίσχυση μέσω νέου χαλύβδινου σκελετού. Εκσκαφή, προσωρινή αντιστήριξη και αποστράγγιση σκάμματος βάθους 4,5m σε αμμώδες έδαφος με έμπηξη πασσαλοσανίδων (Στάθμη υπογείων υδάτων -3m). Κτήριο υπεραγοράς από δομικό χάλυβα με σύμμικτες πλάκες. Μόνιμη αντιστήριξη πρανών χειμάρρου με τοίχο αντιστήριξης ύψους 8m και μήκους 130m εδραζόμενο σε διπλή πασσαλοτοιχία. Σχολικό κτήριο από εμφανές σκυρόδεμα.

Επεμβάσεις

Για την κάλυψη των συνεχώς αυξανομένων αναγκών για την επανάχρηση κτηρίων, το Γραφείο μας έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα για τον σχεδιασμό επεμβάσεων τόσο σε συμβατικά κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικά κτήρια, όσο σε διατηρητέα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία και μνημεία. Έχουμε επενδύσει σε ειδικό λογισμικό, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον σχεδιασμό και την ανάλυση μιας ευρύτατης ποικιλίας επεμβάσεων, όπως: αποκαταστάσεις της αρχικής αντοχής ή/και ενισχύσεις με στοιχεία σκυροδέματος, με μεταλλικά στοιχεία, με διαφράγματα, με μικροπασσάλους κ.ά.ESPA
Για την κατασκευή και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας έχουν ληφθεί υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόβλεψη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)
    


ΕΠΙΛΥΣΗ © 2013 | All rights reserved | Powered by Webdesign365Webdesign365.gr