greek   uk
Σχολικό κτήριο από εμφανές σκυρόδεμα. Κτήριο αποθηκών με χαλύβδινα ζευκτά ανοίγματος 2 x 36m. Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη πρανών σκάμματος βάθους 10m (Τοίχος τύπου 'Βερολίνου'). Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη πρανών σκάμματος βάθους 8m με αλληλοτεμνόμενους έγχυτους φρεατοπασσάλους και εσωτερικές αντηρίδες (Στάθμη υπογείων υδάτων: -1,5m). Ενίσχυση υφισταμένων υποστυλωμάτων με κατασκευή περιμετρικών μανδυών. Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου από λιθοδομή με ξύλινη στέγη και ενίσχυση μέσω νέου χαλύβδινου σκελετού. Εκσκαφή, προσωρινή αντιστήριξη και αποστράγγιση σκάμματος βάθους 4,5m σε αμμώδες έδαφος με έμπηξη πασσαλοσανίδων (Στάθμη υπογείων υδάτων -3m). Κτήριο υπεραγοράς από δομικό χάλυβα με σύμμικτες πλάκες. Μόνιμη αντιστήριξη πρανών χειμάρρου με τοίχο αντιστήριξης ύψους 8m και μήκους 130m εδραζόμενο σε διπλή πασσαλοτοιχία. Σχολικό κτήριο από εμφανές σκυρόδεμα.

Έργα υποδομής

Κατά τον σχεδιασμό των κτηριακών έργων, αλλά και ανεξάρτητα από αυτά, το Γραφείο μας αντιμετωπίζει τον σχεδιασμό Έργων υποδομής, όπως προσωρινές και μόνιμες αντιστηρίξεις πρανών, κατασκευές  πάνω και κάτω από την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, υποθεμελιώσεις κ.ά., χρησιμοποιώντας το σύγχρονο ειδικό λογισμικό, το οποίο διαθέτει.

Επίσης, ως συνεργάτες μεγάλου Τεχνικού Γραφείου Μελετών έχουμε εκπονήσει σημαντικό αριθμό και μεγάλη ποικιλία αντιστηρίξεων σε Έργα της Αττικής Οδού με τοίχους ή/και με πασσάλους, κιβωτιοειδείς οχετούς, διάφορα τεχνικά έργα οδοποιίας, καθώς και ένα μικρό αριθμό γεφυρών.ESPA
Για την κατασκευή και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας έχουν ληφθεί υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόβλεψη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)
    


ΕΠΙΛΥΣΗ © 2013 | All rights reserved | Powered by Webdesign365Webdesign365.gr